Polityka prywatności

I

 Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1.Niniejszy sklep internetowy  ogranicza wykorzystanie i zbieranie danych osobowych Kupujących do niezbędnego minimum w celu:

- zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją  na podstawie zgody Kupującego oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie zgody Kupującego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- windykacji należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych na podstawie zgody Kupującego oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

- archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie zgody Kupującego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO

2. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Hana prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Welder-Met Krzysztof Hana z siedzibą w , 78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 11c NIP 669-138-05-79, faks  94 312 30 43, tel. 660 423 353, 662 163 062, email:weldermet@wp.pl.

 3.      Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator Krzysztof Hana przetwarzać będzie dane osobowe Kupującego  w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, na podstawie  zgody Kupującego ma podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.      Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres podany powyżej.
5.      Dane osobowe Kupującego będą przechowywane jedynie przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Sprzedającego i zachowania zasady rozliczalności, w szczególności:

- dane zawarte na umowach będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

- dane zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

- dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

-dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres  3 lat.

- dane osób posiadających konta w niniejszym sklepie internetowym będą przechowywane przez okres 3 lat kalendarzowych od ostatniego logowania do sklepu internetowego 
6Do danych osobowych Kupującego mogą mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych. Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego, serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, usługi księgowe oraz kancelarie prawnicze. Dane osobowe mogą być udostępnię także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków oraz bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
7.      Zgodnie z RODO, przysługuje Kupującemu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d)      prawo do przenoszenia danych,
e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

9. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

II Postanowienia Końcowe

  1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów związanych z zawartą umową sprzedaży (realizacją zamówienia), tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi rzeczowo i miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 

Niniejsza polityka w sprawie cookie określa zasady funkcjonowania plików cookie w tym również: rodzaje plików cookie oraz inne technologie stosowane na tej Witrynie wraz z wyjaśnieniem do czego pliki te służą.

1. Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu informacji w tym podczas procesu zakupowego (w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów). Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszej witryny dzięki przechowywaniu Państwa preferencji, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu np sposobów wyszukiwania informacji. W każdym wypadku możecie Państwo zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej.

Program strony www może wysyłać do Państwa pliki cookie i podobne technologie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach w tym w szczególności w celu:
- umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania strony na różnych podstronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu
- uproszczenia korzystania ze strony w tym utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
- monitorowania i analizowania oraz ulepszanie działania i efektywności strony w tym tworzenia statystyk oglądalności podstron strony,
- dostosowania i optymalizacji strony do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu.

2. Rodzaje plików cookie.
Pliki cookie dzielą się na własne i zewnętrzne (w zależności od podmiotu, który umieszcza je po raz pierwszy w Państwa urządzeniu a następnie nimi zarządza) oraz na pliki tymczasowe i trwałe (w zależności od czasu ich przechowywania w urządzeniu).

Nasza strona internetowa może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe jak i trwałe. Tymczasowe pliki cookie przestają być aktywne zazwyczaj z chwilą zamknięcia przeglądarki (choć mogą być aktywne dłużej), natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej. Trwałe Pliki cookie są stałe i pozostają również po zamknięciu przeglądarki. Pozwala to na szybszy i wygodniejszy dostęp do naszej Witryny.

Za pośrednictwem Strony internetowej możemy umieszczać w Państwa urządzeniu zarówno nasze pliki cookie (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) jak również umożliwiamy umieszczanie plików cookie w Państwa urządzeniu podmiotom zewnętrznym. Nasze pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie efektywności serwisu oraz śledzenie wzorców zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Możemy również zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookie na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Dzięki zewnętrznym plikom cookie natomiast wysyłane są do Państwa pliki, których zadaniem jest np sprawianie, aby prezentowane na stronie internetowej reklamy odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do Państwa preferencji. Oba rodzaje plików cookie różnią się nadawcą. Informacjami zarządzającymi plikami cookie jest wyłącznie podmiot który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookie zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki ani nie zachowujemy dostępu do tych danych.

3. Zewnętrzne pliki cookie

A. Google Analytics
Jest to usługa tworzenia statystyk stron internetowych świadczona przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja utworzona przez plik cookie, odnośnie korzystania przez Państwa ze strony internetowej (np adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w USA. Google będzie wykorzystywało te informacje w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, wykonywania raportów oraz świadczenia innych usług dotyczących użytkowania strony internetowej. W celu uzyskania szerszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami i polityką zachowania poufności danych Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu.
 
B. Zewnętrzni reklamodawcy
Reklamodawcy zewnętrzni przesyłają Państwu pliki cookie pomagające przygotować reklamę na Państwa potrzeby. Używają oni plików cookie do śledzenia np. rodzaju zakupów dokonanych przez Państwa na podstawie transakcji zawartych za pośrednictwem Witryny, a następnie dopasowują reklamy do zainteresowań Państwa użytkownika. Udostępniając Witrynę podmiotom zewnętrznym w celu zamieszczenia plików cookie na urządzeniach użytkowników, nie sprawujemy kontroli nad informacjami dostarczonymi przez pliki cookie, a także nie posiadamy dostępu do takich danych.

C. Media Społecznościowe i inne
- W naszej Witrynie mogą znaleźć się treści z portalu YouTube. W czasie gdy przeglądają Państwo naszą Witrynę z wbudowanym filmikiem wideo z YouTube, YouTube może przesłać do Państwa urządzenia kilka rodzajów plików cookie. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności portalu YouTube.
- Vimeo to platforma, z której można pobierać filmiki wideo w celu osadzenia ich w naszej Witrynie. W związku z powyższym Vimeo może wysyłać pliki cookie do Państwa urządzenia. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności portalu Vimeo.
- Facebook - Jeżeli będziecie Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku w trakcie korzystania z naszej strony internetowej, Facebook może zamieścić w Państwa urządzeniu pliki cookie zgodnie ze swoją polityką prywatności.
- Korzystanie z Twittera przy jednoczesnym korzystaniu z naszej strony internetowej przy jednoczesnym zalogowaniu na koncie Twittera może skutkować przesłaniem plików cookie przez Twitter do Państwa urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności Twittera.
- Nasza strona internetowa może wykorzystywać Google Maps do przekazywania szczegółowych informacji na temat lokalizacji danej firmy. W związku z powyższym, Google może przesyłać Państwu pliki cookie z długim czasem przechowywania (6 miesięcy, 2 lata). Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności Google obejmującej kwestię plików cookie.

4. Informacje końcowe.

Zależy nam na jak najlepszym poinformowaniu Państwa o wykorzystywanych przez nas plikach cookie i innych technologiach. Zgodnie z powyższymi informacjami, nie jesteśmy w stanie oferować naszej strony internetowej lub naszych usług bez własnych plików cookie, które zostały opisane powyżej. Bez umieszczania plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu również możliwości korzystania z wszystkich opcji oferowanych przez naszą stronę lub korzystanie z niej będzie utrudnione. W zawiązku z powyższym wymagana jest Państwa zgoda na stosowanie przez nas plików cookie podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu.

Mogą Państwo uniknąć niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Jednocześnie jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki niniejszej Polityki w sprawie cookie do całości lub jej części prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej oraz z wszelkich oferowanych przez nas Usług. Niniejsza polityka w sprawie cookie określa zasady funkcjonowania plików cookie w tym również: rodzaje plików cookie oraz inne technologie stosowane na tej Witrynie wraz z wyjaśnieniem do czego pliki te służą.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl